Co říkají odborníci ?

Video přednášky z Havířova

Právní dopady špatných rozhodnutí v oblasti vytápění a rizika spojená s přechodem k alternativnímu dodavateli tepla přednáší právník ze společnosti VEOLIA.

Proč zůstat u centrálního zásobování teplem? Reálný příklad z Brna, kde se tepelná čerpadla nevyplatí, v podání Tiskového mluvčího Teplárenského sdružení ČR.

Výhody centrálního zásobování teplem oproti alternativním zdrojům pohledem člena Rady vlády pro energetiku a surovinovou strategii a jednatele Asociace dodavatelů tepla a technologií.