Archiv článků

Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy

Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení České republiky a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modern­iza­ci dnes podepsaly Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. V České republice je zásobována teplem z tep­lá­ren více než třetina obyva­tel. "Urychleně je třeba řešit změnu paliva u menších zdrojů, které potřebují splnit do roku 2023 výrazně zpřísněné eko­lo­gické normy. Odpojením zákazníků a jejich přechodem k lokálním zdrojům vytápění se nežádoucí emise přesouvají přímo do obydlených oblastí. Naopak ze snížení emisí v teplárně budou mít prospěch všichni," uvedl Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky.

Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky, 7/2020

Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste

Téměř polovina bytů (49 %), které byly v posledních sedmi letech dokončeny v bytových domech, byla připojena na soustavy zásobování teplem. Z centrálního zdroje tepla v domě má zajištěno vytápění 43 % bytů a jen 8 % bytů v bytových domech postavených v letech 2013 až 2019 má zdroj tepla v bytě. Zájem o připojení na dálkové vytápění roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, který sleduje počty dokončených bytů podle způsobu vytápění už od roku 2000. Na soustavy zásobování teplem se připojují i nové rodinné domky. Trend podílu připojování bytových domů na soustavy zásobování teplem se v posledních letech také zvyšuje. Zatímco na začátku tisíciletí byl podíl bytů v bytových domech napojených na soustavy zásobování teplem kolem 40 %, v posledních letech se podíl bytů připojených na dálkové vytápění pohybuje už kolem hranice 50 %.

Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky, 6/2020

Dostali jste nabídku na nový zdroj tepla?

Energetická komise upozorňuje, na co si dát při zdánlivě výhodné nabídce pozor.

Energetická komise Rady města Havířova v poslední době zaznamenala snahy o odpojování objektů od soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Chceme v této souvislosti upozornit na skutečnost, že ve městě Havířově funguje podle zákona č. 165/2012 Sb. tzv. "vysoce účinná" soustava zásobování tepelnou energií, centrální zdroj tepla pro SZTE v Havířově je umístěn v Karviné. Jeho ekologický dopad na Havířov je díky umístění i díky přísným emisním normám minimální. Energetická komise je jednoznačně proti hromadnému nárůstu lokálních plynových zdrojů ve městě. Odpojení od centrálního zásobování teplem s sebou nese řadu rizik.


Zdroj: Ing. Josef Kaplan - předseda Energetické komise Rady města Havířova, Radniční listy Havířov, 2/2020

Vytápění - dálkové nebo individuální?

V poslední době se na trhu objevily společnosti, které nabízejí bytovým domům možnost alternativního zdroje vytápění. Zatímco zpočátku tyto firmy nabízely převážně tepelná čerpadla, tedy zařízení moderní a ekologická, v posledních letech "vychází lépe" pro obchodníky plynové kotelny, tedy zařízení s vlastním komínem na fasádě bytového domu a s emisemi přímo v místě vytápění. Chceme čistý Havířov, nebo návrat ke kouřícím se komínům škodícím zdraví našich spoluobčanů a dětí?

Zdroj: Ing. Josef Kaplan - předseda Energetické komise Rady města Havířova, Radniční listy Havířov, 2/2018

Levnější topení pro lidi nebo jen výhodná provize pro prodejce?

Jste napojení na systém centrálního zásobování a prodejci alternativních zdrojů tepla vám nabízejí jiné řešení? Před rozhodnutím je dobré si uvědomit všechna pro a proti.

Centrální zásobování teplem je jedním z nejekologičtějších a zároveň i nejhospodárnějších způsobů vytápění, který má dlouholetou tradici v ČR, Rakousku, Německu, Dánsku či Finsku. Jeho výhodou je, že teplo a teplá voda jsou vyráběny centrálně ve vzdáleném zdroji a rozváděny teplárenskými sítěmi do městských čtvrtí, sídlišť a bytových domů. Centrální zásobování teplem zajišťuje bez ohledu na změny počasí stabilní tepelný komfort 24 hodin denně. A to je velmi důležité pro kvalitu našeho života.

Zdroj: Alice Navrátilová, komplexní informační portál pro bytové domy a SVJ

Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?

Jedno z minulých stanovisek (Další "šmejdi" u dveří) vyvolalo několik vzrušených reakcí a podnětů. Některé občany zaráží přístup úřadu vůči tepelným čerpadlům. Kritika však byla jasně namířená proti nepoctivým prodejcům, nikoliv tepelným čerpadlům jako takovým. Text "kritizovaného" stanoviska se vyjadřoval k problematickým nabídkám tepelných čerpadel pro bytové domy, konkrétně bytové domy připojené na centrální zásobování tepelnou energií.

Zdroj: ERÚ.cz, Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Další šmejdi u dveří - dealeři tepelných čerpadel

Pojem "šmejdi" bohužel všichni známe. Dříve nabízeli deky, hrnce, a dokonce i mobilní tarify. V energetice se nyní od elektřiny a plynu posunuli k teplu. Předsedy společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev totiž obcházejí dealeři tepelných čerpadel. Odpovědné zástupce takových společenství a družstev přemlouvají, aby se celý bytový dům odpojil od centrálního zásobování teplem.

Zdroj: ERÚ.cz, Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Nenechte se napálit, aneb levné teplo z tepelných čerpadel není zadarmo / Pět nejčastějších polopravd, které se můžete dozvědět

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) na konci prázdnin upozornila na podezřelé levné nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů, zejména tepelných čerpadel. V poslední době se však dále množí prezentace firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Nabízejí zaváděcí ceny tepla, ale i zavádějící informace a porovnání nákladů na vytápění a ohřev vody.

Zdroj: www.NašeTeplo.cz, Ing. Martin Novosad z Krajské energetické agentury MS kraje

ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel

Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že TČ pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT. V nabídce je jednoduchá kalkulace, která předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně je to tak jednoduché? Není!

Zdroj: tzb-info.cz, redakce, Energetický regulační úřad