Tepelná čerpadla - archiv článků
Sem vložte podnadpis

Dostali jste nabídku na nový zdroj tepla?

Energetická komise upozorňuje, na co si dát při zdánlivě výhodné nabídce pozor.

Energetická komise Rady města Havířova v poslední době zaznamenala snahy o odpojování objektů od soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Chceme v této souvislosti upozornit na skutečnost, že ve městě Havířově funguje podle zákona č. 165/2012 Sb. tzv. "vysoce účinná" soustava zásobování tepelnou energií, centrální zdroj tepla pro SZTE v Havířově je umístěn v Karviné. Jeho ekologický dopad na Havířov je díky umístění i díky přísným emisním normám minimální. Energetická komise je jednoznačně proti hromadnému nárůstu lokálních plynových zdrojů ve městě. Odpojení od centrálního zásobování teplem s sebou nese řadu rizik.


Zdroj: Ing. Josef Kaplan - předseda Energetické komise Rady města Havířova, Radniční listy Havířov, 2/2020

Vytápění - dálkové nebo individuální?

V poslední době se na trhu objevily společnosti, které nabízejí bytovým domům možnost alternativního zdroje vytápění. Zatímco zpočátku tyto firmy nabízely převážně tepelná čerpadla, tedy zařízení moderní a ekologická, v posledních letech "vychází lépe" pro obchodníky plynové kotelny, tedy zařízení s vlastním komínem na fasádě bytového domu a s emisemi přímo v místě vytápění. Chceme čistý Havířov, nebo návrat ke kouřícím se komínům škodícím zdraví našich spoluobčanů a dětí?

Zdroj: Ing. Josef Kaplan - předseda Energetické komise Rady města Havířova, Radniční listy Havířov, 2/2018

Levnější topení pro lidi nebo jen výhodná provize pro prodejce?

Jste napojení na systém centrálního zásobování a prodejci alternativních zdrojů tepla vám nabízejí jiné řešení? Před rozhodnutím je dobré si uvědomit všechna pro a proti.

Centrální zásobování teplem je jedním z nejekologičtějších a zároveň i nejhospodárnějších způsobů vytápění, který má dlouholetou tradici v ČR, Rakousku, Německu, Dánsku či Finsku. Jeho výhodou je, že teplo a teplá voda jsou vyráběny centrálně ve vzdáleném zdroji a rozváděny teplárenskými sítěmi do městských čtvrtí, sídlišť a bytových domů. Centrální zásobování teplem zajišťuje bez ohledu na změny počasí stabilní tepelný komfort 24 hodin denně. A to je velmi důležité pro kvalitu našeho života.

Zdroj: Alice Navrátilová, komplexní informační portál pro bytové domy a SVJ

Co pohlídat v nabídce na tepelné čerpadlo?

Jedno z minulých stanovisek (Další "šmejdi" u dveří) vyvolalo několik vzrušených reakcí a podnětů. Některé občany zaráží přístup úřadu vůči tepelným čerpadlům. Kritika však byla jasně namířená proti nepoctivým prodejcům, nikoliv tepelným čerpadlům jako takovým. Text "kritizovaného" stanoviska se vyjadřoval k problematickým nabídkám tepelných čerpadel pro bytové domy, konkrétně bytové domy připojené na centrální zásobování tepelnou energií.

Zdroj: ERÚ.cz, Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Další šmejdi u dveří - dealeři tepelných čerpadel

Pojem "šmejdi" bohužel všichni známe. Dříve nabízeli deky, hrnce, a dokonce i mobilní tarify. V energetice se nyní od elektřiny a plynu posunuli k teplu. Předsedy společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev totiž obcházejí dealeři tepelných čerpadel. Odpovědné zástupce takových společenství a družstev přemlouvají, aby se celý bytový dům odpojil od centrálního zásobování teplem.

Zdroj: ERÚ.cz, Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Nenechte se napálit, aneb levné teplo z tepelných čerpadel není zadarmo / Pět nejčastějších polopravd, které se můžete dozvědět

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) na konci prázdnin upozornila na podezřelé levné nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů, zejména tepelných čerpadel. V poslední době se však dále množí prezentace firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Nabízejí zaváděcí ceny tepla, ale i zavádějící informace a porovnání nákladů na vytápění a ohřev vody.

Zdroj: www.NašeTeplo.cz, Ing. Martin Novosad z Krajské energetické agentury MS kraje

ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel

Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že TČ pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT. V nabídce je jednoduchá kalkulace, která předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně je to tak jednoduché? Není!

Zdroj: tzb-info.cz, redakce, Energetický regulační úřad